Contact Information

LINE

id:generalcomputer   tel:0911092539 

 

อีเมล์:info@general.co.th

โทรศัพท์:+662-971-8122

แฟกซ์:+662-9718561

ฮอตไลน์(ภาษาอังกฤษ):081-8273787,086-3196066

ศูนย์บริการ:จากลิฟต์เลี้ยวซ้าย ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันทิพย์พลาซ่า 2 ถนนงามวงค์วาน กรุงเทพ 

โทร 02-953-5490 ติดต่อ คุณหนิง 080-240-2452, คุณอ๊อด 086-605-7959

 

Computer IT Hardware Accessories Sale

Computer Product Sale